Czyli Oddział Intensywnej Opieki Prawnej
close
Jak korzystać z pomocy podwykonawcy i uniknąć kłopotów ze strony NFZ?
Michał Grabiec
wrz 30, 2019

Podwykonawstwo jest normalnym sposobem prowadzenia każdej działalności, także działalności leczniczej. Istnieją sytuacje, kiedy nie można zgodnie z prawem korzystać pomocy podwykonawcy.

Gdyby Francesco Gioconda zlecił Panu Leonardo da Vinci wykonanie obrazu Mony Lisy, a leniwy Leonardo zleciłby tę sztukę innemu malarzowi, wówczas dorobek cywilizacyjny naszego gatunku byłby prawdopodobnie mizerniejszy. Jednak w tym przypadku mieliśmy do czynienia z umową o dzieło, w której często wyłącza się skorzystanie z pomocy osoby trzeciej, jeżeli wynik pracy ma być pochodną talentu konkretnego twórcy.

Podobnie zresztą jest w przypadku umowy o pracę – nie można zgodnie z prawem przedłużyć sobie weekendu i w poniedziałek rano “”podstawić” kogoś innego na nasze stanowisko pracy.

W przypadku umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, można taki manewr zastosować, gdyż zgodnie z art. 133 ustawy o świadczeniach:

“Świadczeniodawcy mogą zlecać podwykonawcom udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z Funduszem, jeżeli umowa tak stanowi. ”

Kluczem jest zatem wpisanie odpowiedniego zapisu do umowy. Czy Fundusz zgadza się na takie rozwiązanie? W znanych mi przypadkach z nie było z tym większych problemów. Przykładowy zapis umowy (w tym przypadku chodzi o długoterminowe świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze) brzmi:

“Świadczenia w poszczególnych zakresach mogą być udzielane przez Świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie Świadczeniodawcy, wymienionych w “Wykazie podwykonawców” stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.”

A zatem można, jednak koniecznie taki zapis powinien znaleźć się w umowie o udzielanie świadczeń zdrowotnych. W przeciwnym wypadku może być nieciekawie, z rozwiązaniem kontraktu włącznie. Co ważne, jeżeli chcemy zmienić naszych podwykonawców, powinniśmy zaktualizować załącznik do umowy – zawarcie aneksu do kontraktu jest w takim przypadku rozsądnym rozwiązaniem.

Ale to nie wszystko!

Kontakt z NFZ może zawierać dodatkowe zapisy regulujące tę kwestię. Prawie zawsze spotykanym w praktyce rozwiązaniem jest wpisanie do umowy tego, że podwykonawca może wykonywać jedynie część świadczeń (“udzielanie jedynie niepełnego zakresu świadczeń określonych w umowie”).

Co istotne, podwykonawców także dotyczy ograniczenie przewidziane w art. 132 ust. 3 ustawy o świadczeniach, zgodnie z którym nie można zawrzeć umowy z danym podmiotem, jeżeli udziela on świadczeń opieki zdrowotnej u innego świadczeniodawcy , który ma zawartą umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ.

Co równie ważne, Fundusz może przeprowadzić kontrolę także u świadczeniodawcy. Kontrola może być prowadzona miejscu prowadzenia działalności przez podwykonawcę w zakresie, w jakim realizuje on umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Michał Grabiec
Michał Grabiec

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

ZOBACZ TAKŻE
Czytaj dalej
Michał Grabiec
kw. 15, 2020
Jak przenieść kontrakt z NFZ?
Czy można przenieść kontrakt z NFZ? Przepisy ustawy przewidują taką możliwość, jednak nie jest to zadanie proste. Wiele będzie zależało od tego jakim zakresie wykonujesz swoją działalność leczniczą. Bardzo istotne jest to, który oddział wojewódzkim NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej obowiązują na terenie całej Polski. Jednak […]
Czytaj dalej
Dariusz Wójcik
mar 25, 2020
Odroczenie płatności składek ZUS
W dniu 23 marca ukazał się na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uproszczony wniosek o o odroczenie terminu płatności składek/zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/ zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na 3 miesiące.
Czytaj dalej
Michał Grabiec
mar 17, 2020
Stan zagrożenia epidemicznego i (uzasadniona) gorączka legislacyjna
Stan zagrożenia epidemicznego to nie to samo co stan wyjątkowy w rozumieniu Konstytucji. Jednak bez wątpienia mamy do czynienia ze stanem nadzwyczajnym w sensie faktycznym. Odbije się on na wielu gałęziach gospodarki, być może relacjach społecznych.

GW LEGAL GRABIEC & WÓJCIK

Jesteśmy partnerami w śląskiej kancelarii GW Legal Grabiec & Wójcik. Od lat pomagamy naszym klientom w prawidłowym prowadzeniu różnych placówek medycznych - szpitali, indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich, pielęgniarskich, fizjoterapeutycznych, prywatnych przychodni, poradni i klinik leczenia niepłodności. Pełnimy funkcję inspektorów ochrony danych w kilku szpitalach, pomagając stosować zasady ochrony danych w tych placówkach. Nasze doświadczenie wykorzystuje także prasa branżowa i specjalistyczne portale, dla których regularnie piszemy dzieląc się swoją praktyką.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

otrzymasz bezpłatne podsumowanie najciekawszych artykułów w miesiącu - bez spamu

Klikając "ZAPISZ SIĘ" akceptujesz Politykę Prywatności
Jak każda strona, ta również korzysta z ciasteczek - więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.